Terminy

REJESTRACJA UDZIAŁU CZYNNEGO I ZGŁASZANIE ABSTRAKTÓW:  do 21 sierpnia 2020 r.

PRZESYŁANIE INFORMACJI ZWROTNEJ O AKCEPTACJI WYSTĄPIEŃ:  do 31 sierpnia 2020 r.

REJESTRACJA UDZIAŁU BIERNEGO: do 15 września 2020 r.

OPŁATA KONFERENCYJNA: do 15 września 2020 r. (udział czynny) i do 1 października 2020 r. (udział bierny)

PRZESYŁANIE GOTOWYCH PREZENTACJI W FORMACIE .PPT(X): do 10 października 2020 r.