Organizatorzy

Organizatorami konferencji są Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Komitet Naukowy:

prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka – UG – Przewodnicząca i kierownik konferencji

prof. UG dr hab. Krystyna Adamska - UG

prof. SWPS, dr hab. Agata Gąsiorowska – SWPS Wrocław

prof. KUL dr hab. Oleg Gorbaniuk - KUL

prof. UŚ, dr hab. Małgorzata Górnik-Durose – UŚ

prof. dr hab. Bogdan Mróz – SGH

prof.UwB dr hab. Małgorzata Niesiobędzka - UwB

prof. UŚ, dr hab. Irena Pilch – UŚ

dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryłło – UW

prof. dr hab. Aleksandra Tokarz – UJ

dr Sabina Kołodziej – Akademia Leona Koźmińskiego

Komitet Organizacyjny:

prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka

dr Dorota Godlewska-Werner

dr Blanka Kondratowicz

dr Aleksandra Lewandowska-Walter

dr Aleksandra Peplińska  -  skarbnik

Judyta Borchet

Magdalena Iwanowska - sekretarz

Martyna Wojtaś

Piotr Zbieranek

Studenci: Brevi Manu i Anima