Opłaty

DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH (udział czynny): 180 zł

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW (udział czynny): 90 zł

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH TEMATYKĄ (udział bierny): 50 zł

Uczestnicy konferencji dokonują opłaty na ogólny nr konta UG:

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Bank PeKaO IV O/Gdańsk

Kołobrzeska 43

z dopiskiem: 512-W500-KW0B-20