Formy wystąpień

Jak przygotować abstrakt?

Prosimy o przesłanie abstraktu o długości 200-300 słów. W przypadku wystąpień o charakterze prezentacji badań prosimy o uwzględnienie następujących elementów: wprowadzenie (cel badań, pytania i hipotezy badawcze); metoda badań (grupa badana, narzędzia, procedura); wnioski (najważniejsze rezultaty badań). Abstrakt musi zawierać 5 słów kluczowych.


Formy online wystąpienia

Preferowana jest forma wystąpienia w czasie rzeczywistym, ponieważ umożliwia ona dyskusję z prowadzącym tuż po wygłoszeniu, jednak możliwe jest wcześniejsze przygotowanie wystąpienia w postaci wideoprezentacji (np. przesłane wideo lub link do serwisu Youtube z nagranym wystąpieniem).

Referaty

Trwają 15 minut. Dodatkowo przeznaczamy 5 minut na dyskusję. Prezentacje do referatów prosimy przygotować w formie .ppt (.pptx) oraz przesłać je do 10 października 2020 r. na adres: konsumpcja@ug.edu.pl

Sympozja

Trwają 90 minut. Rejestracji sympozjum dokonuje organizator/organizatorka sympozjum. Zgłoszenia muszą zawierać jedno streszczenie opisujące ogólne cele sympozjum oraz streszczenia dla każdego wystąpienia. Prezentacje do referatów podczas sympozjum prosimy przygotować w formie .ppt (.pptx). Organizator/organizatorka sympozjum przesyłają je do 10 października 2020 r. na adres: konsumpcja@ug.edu.pl

5-minutówki

Zamiast plakatów proponujemy 5-minutowe wystąpienia podczas tzw. blitz session. Prezentacje do 5-minutówek powinny zawierać maks. 5 slajdów. Należy je przygotowaćw formie .ppt (.pptx) oraz przesłać je do 10 października 2020 r. na adres: konsumpcja@ug.edu.pl


Jak podpisać pliki?

nazwisko_pierwsze_dwa_słowa_tytułu_wystąpienia.ppt(x)

np. Iwanowska_Rola_materializmu.pptx


سرور مجازی هلند