Misja

W ramach organizowanych od 2009 r. konferencji odbywają się interdyscyplinarne spotkania mające na celu wymianę poglądów, wyników badań i wniosków ukazujących różne oblicza zachodzących zmian społeczno-kulturowo-ekonomicznych, a w szczególności wpływ kultury konsumpcji i materializmu na dobrostan, szczęście i jakość życia osób i społeczeństw.