Wystąpienie Gościa

Z radością zaczynamy ogłaszać nasz program. Prof. dr hab. Michał Obuchowski z Uniwersytetu Gdańskiego wystąpi z referatem pt. Przedwieczni – społeczne życie bakterii, w którym opowie m.in. o tym, w jaki sposób bakterie tworzą społeczności „wolne i autonomiczne” oraz że wzajemne oddziaływania pomiędzy bakteriami można z łatwością zaklasyfikować jako altruizm czy złośliwość, choć w szerszym kontekście są one oczywiście wynikiem działania sił doboru naturalnego.

Więcej informacji na temat pozostałych wystąpień, programu oraz szczegółów technicznych wydarzenia wkrótce.